USŁUGI / SZKOLENIA - SOCJOTECHNIK.specjalista.eu

SOCJOTECHNIK
.specjalista.eu
Przejdź do treści

Rzecz nie w tym, że
ŚWIAT JEST ILUZJĄ,
ale w tym
KTO JEST ILUZJONISTĄ?
- USŁUGI / SZKOLENIA -

SOCJOTECHNIK.specjalista.eu


 | SZKOLENIA
 | USŁUGI EKSPERCKIE
 | WSPARCIE METODYCZNO-REALIZACYJNE
 | KONSULTACJE
 | AUDYTYkompleksowa obsługa twojej firmy
w zakresie socjotechniki!

Na zlecenie firm, organizacji i instytucji a także osób indywidualnie zainteresowanych wykorzystaniem narzędzi socjotechnicznych we własnej działalności świadczę konsultacje indywidualne, porady eksperckie, usługi wdrożeniowo-realizacyjne oraz wsparcia metodycznego.

W tym miejscu szczególną uwagę chciałbym zwrócić na ofertę szkoleń i usług w zakresie:

• Socjotechniki,
• Komunikacji społecznej,
• Technik manipulacyjnych,
• Wykorzystania narzędzi socjotechnicznych przy uzyskiwaniu nieuprawnionego dostępu do chronionych zasobów informacyjnych,
• Inżynierii społecznej,
• Wywierania wpływu,
• Warunkowania zachowań,
• Sprzedaży perswazyjnej,
• Wystąpień publicznych,
• Kreacji wizerunku,
• Zachowania w sytuacjach kryzysowych,  w tym sytuacjach z udziałem tłumu oraz mediów,
• Mowy ciała i komunikacji niewerbalnej...

i innych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb zlecającego w ramach których zapewniam m. in.:

• Szkolenie wstępne (wprowadzające),
• Szkolenie warunkujące,
• Szkolenie kompleksowe,
• Szkolenie zadaniowe,
• Konsultacje i doradztwo merytoryczne,
• Wsparcie metodologiczne,
• Audyty prowadzonych działań (np. marketingowych, reklamowych, handlowych) pod kątem reakcji (odbioru) społecznych i interpersonalnych,
• Przygotowanie do realizacji konkretnych zadań (przedsięwzięć) biznesowych i innych...

Specjalizuję się w szkoleniach i usługach realizacyjnych w zakresie wykorzystania narzędzi socjotechnicznych przy pozyskiwaniu nieuprawnionego dostępu do chronionych zasobów informacyjnych i innych organizacji oraz w działalności wywiadu gospodarczego.
Wróć do spisu treści