Temperament - Melancholik- SOCJOTECHNIK.specjalista.eu - Artur Frydrych - socjotechnika inżynieria społeczna techniki manipulacji wywieranie wpływu warunkowanie zachowań szkolenia socjotechnika psychologia psychotechnika nlp nls manipulacje mowa ciała język ciała mediacje mediator negocjaje negocjator inżynieria społeczna język gestów komunikacja niewerbalna kreacja wizerunku psychomanipulacje sprzedaż perswazyjna warunkowanie zachowań wywieranie wpływu narzędzia manipulacji narzędzia socjotechniczne narzędzia wywierania wpływu narzędzia warunkowania zachowań atak socjotechniczny ochrona informacji pozyskiwanie informacji metody socjotechniczne sposoby manipulacji szkolenia techniki manipulacji ochrona informacji zagrożenia socjotechniczne kłamstwo rozpoznanie kłamstwa symptomy kłamstwa mimika twarzy techniki przesłuchań metody przesłuchań rozmowy wyjaśniające psychologia kłamstwa szkolenie kłamstwo mowa ciała kłamcy socjotechnika kłamstwa skuteczne kłamstwo nauka kłamania wiarygodne kłamstwo metody rozpoznawania kłamstwa rozpoznać kłamstwo audyt socjotechniczny - SOCJOTECHNIK.specjalista.eu - Artur Frydrych - Temperament - Melancholik - SOCJOTECHNIK.specjalista.eu

SOCJOTECHNIK
.specjalista.eu
Przejdź do treści
- PRZEWODNIK PO SOCJOTECHNICE -

Temperament (typy osobowości):

Melancholik.

Melancholik to prawdziwy samotnik. Nie lubi towarzystwa, zmian i zamieszania. Nade wszystko ceni ustalony porządek i rytm. Doskonale według niego funkcjonuje.

Melancholik jest wytrwały i pracowity. Jest też jednak ogromnie wrażliwy na najdrobniejsze niepowodzenia i krytykę. Mając niewielką wiarę we własne siły i możliwości wciąż potrzebuje udowadniania sobie i innym swoich wartości, możliwości i umiejętności. Chwalony, podziwiany i zapewniany o swojej "doskonałości" jest w stanie dosłownie "góry przenosić„.

Osoby o takim typie osobowości (temperamencie) zwykle lepiej funkcjonują gdy:

- wszystko jest starannie przygotowane,
- nie ma pośpiechu albo niespodzianek,
- są otoczeni ludźmi bezpośrednimi i prostolinijnymi,
- ludzie z ich otoczenia zawsze dotrzymują danego słowa i nie rzucają obietnic bez pokrycia.

Działają znacznie gorzej i odczuwają dyskomfort gdy brakuje organizacji, terminowości, są narażone na manipulacje, pochlebstwa czy naciski. Źle na ich funkcjonowanie wpływa pośpiech lub duże przeszkody pojawiające się na drodze do osiągnięcia określonego celu.

Wróć do spisu treści