Temperament - Choleryk- SOCJOTECHNIK.specjalista.eu - Artur Frydrych - socjotechnika inżynieria społeczna techniki manipulacji wywieranie wpływu warunkowanie zachowań szkolenia socjotechnika psychologia psychotechnika nlp nls manipulacje mowa ciała język ciała mediacje mediator negocjaje negocjator inżynieria społeczna język gestów komunikacja niewerbalna kreacja wizerunku psychomanipulacje sprzedaż perswazyjna warunkowanie zachowań wywieranie wpływu narzędzia manipulacji narzędzia socjotechniczne narzędzia wywierania wpływu narzędzia warunkowania zachowań atak socjotechniczny ochrona informacji pozyskiwanie informacji metody socjotechniczne sposoby manipulacji szkolenia techniki manipulacji ochrona informacji zagrożenia socjotechniczne kłamstwo rozpoznanie kłamstwa symptomy kłamstwa mimika twarzy techniki przesłuchań metody przesłuchań rozmowy wyjaśniające psychologia kłamstwa szkolenie kłamstwo mowa ciała kłamcy socjotechnika kłamstwa skuteczne kłamstwo nauka kłamania wiarygodne kłamstwo metody rozpoznawania kłamstwa rozpoznać kłamstwo audyt socjotechniczny - SOCJOTECHNIK.specjalista.eu - Artur Frydrych - Temperament - Choleryk - SOCJOTECHNIK.specjalista.eu

SOCJOTECHNIK
.specjalista.eu
Przejdź do treści
- PRZEWODNIK PO SOCJOTECHNICE -

Temperament (typy osobowości):

Choleryk.

Choleryk to urodzony przywódca, człowiek nastawiony na osiąganie kolejnych celów. Jest szybki w działaniu. Z reguły ma o sobie, swoich zdolnościach i kompetencjach doskonałe mniemanie.

Nie toleruje poddawania go kontroli (weryfikacji), sprzeciwów, nakazów, zakazów, ani innego rodzaju zależności hierarchicznych.

Człowiek o takim temperamencie jest łasy na pochwały, komplementy, uznanie i nagrody. Potrafi dla nich wiele zdziałać oraz wiele poświecić dla ich zdobycia. Doskonale dba o własne interesy, ale kiedy zaskarbimy sobie jego sympatię i przychylność także o nasze.

Osoby o takim typie osobowości (temperamencie) zwykle lepiej funkcjonują gdy:

- mają wyznaczone jasne i konkretne cele,
- otrzymują zwięzłe, konkretne i szczegółowe informacje,
- mają możliwość wyboru,
- widzą duże prawdopodobieństwo osiągnięcia sukcesu,
- mają wyjścia alternatywne,
- powierzane im zadania wymagają bardziej działania niż myślenia (analizowania).

Działają gorzej i odczuwają dyskomfort gdy dyskusja szybko zmienia temat, gdy ktoś próbuje kierować ich działaniami lub nawet rozmową. Widzą niedociągnięcia, luki, brak organizacji.

Wróć do spisu treści